logo
banner4a
Överjärna kyrka

Välkommen till Järna Hembygdsförening

Med denna hemsida vill vi presentera vår hembygd, Ytterjärna och Överjärna socknar, såsom vi känner den från hembygdsföreningens arkiv och aktiviteter. Det är vår förhoppning att vi med hemsidan skall nå ut till en bredare publik. Det är också vår avsikt att med hemsidan kunna bidra med fakta om Järna till våra skolor och deras elever.

Vi hoppas också att du som har kunskaper om vår hembygd, hör av dig så att vi tillsammans kan bygga ut hemsidan med spännade och läsvärd information.

Hälsning från Järna - Vykort från bygden

Vykortsboken

Priset för boken är 120 kr och kan beställas från Hembygdsföreningen. Se vår prislista.

Höstens program

Hösten program har kommit. Vi börjar med...

Onsdagen den 26 september får vi möjlighet att besöka Kristofferuskyrkan vid Saltå. Där kommer en av prästerna berätta om den verksamhet som bedrivs i kyrkan, men också vad som sker utanför själva byggnaden i samfundets regi.

Vi ses antingen utanför kyrkan kl. 17:00 eller på Klockaretorget kl. 16:50 för gemensam bilfärd.

Kontaktperson: Hans Widén, telefon 070 867 67 68

Fler programpunkter hittar du här!


Informatiion om GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen PuL.

För uppgift om hur Järna hembygdsförening hanterar personuppgifter, klicka här!