logo

Aktuellt


Externa länkar


Copyright © Järna Hembygdsförening
eadr
banner4a

Solåkrabyn, Järna Hembygdsförenings besök den 24 april 2017

Texten är ett urval ur tidningen Läs nr 15 2011 och samtal med dagens verksamhetsansvarige Per-Arne Fijal

År 1966 hade fyra föräldrapar sina barn på Solberga som ligger granne med dagens Solåkrabyn. Barnen började bli för stora för särskolan Solberga och föräldrarna kände att de ville fortsatt ha barnen boende under Antroposofiska kärnvärden för att främja den individuella utvecklingen med en social gemenskap. Man träffades och började undersöka olika alternativ och beslutet blev att själva starta ett projekt för äldre barn under professionell ledning. Helmuth Just, som tidigare arbetat på Solberga men som nu fanns i Umeå, kontaktades och blev den förste verksamhetsansvarige när Solåkrabyn stod färdig att tas i bruk hösten 1970. Dagens ansvarige Per-Arne Fijal kom till Solåkrabyn för snart 15 år sedan, i januari 2003.

Idag är Solåkrabyn störst i Sverige vad beträffar Socialterapeutiskt LSS omhändertagande. Man har 95 boendeplatser för olika kategorier, åldersgrupper och olika grad av handikapp.

Boendena finns i Järna, Mölnbo och Stallarholmen. I Järna finns även en butik. Solåkrabyn har hela Sverige som upptagningsområde och de boendes hemkommuner kan söka platser här. Ofta tar man emot placeringar som kommunen av olika anledningar har svårt att lösa, det kan t.ex. vara nödvändigt med en omplacering och man har inte en varaktig lösning till hands.

Många som kommer har ingen uppgift i livet. Att arbeta tillsammans blir därför en viktig del av gemenskapen och man skapar uppgifter i samråd med den boende. Var och en har individuell plan och omsorg. Man gör tillvaron tillgänglig och pratar om vad som händer så att oförståelse, rädsla och utbrott minskas.

För verksamheten finns en stor trädgård med växthus, läderarbeten, väveri, snickeri, och ljustillverkning. Man säljer ca hundratusen ljus till kyrkor som vill ha ljus med en bestämd brinntid och som inte sotar.

Tanken är alltså att leva i bygemenskap och arbetstagare och medarbetare bor i samma by, firar jul, midsommar och andra högtider tillsammans och gestaltar aktivt den gemensamma miljön. Medarbetarna undviker att dra gränser mellan det "normala" och det "avvikande" för att inte stigmatisera ett beteende eller utseende som kan uppfattas som annorlunda. Här bor man ihop, arbetar ihop och åldras ihop. Det finns boende som varit här i över 40 år.

LSS - Lag om stöd och service för vissa varaktigt funktionshindrade (i förkortning)

Lindgården - det senaste boendet har en gemensamhetsdel under tak som omges av 5 + 5 lägenheter på 43 m2 som har kök, badrum och sovrum.

Rolf Teljeby

Nedan ser du några bilder från hembygdsföreningens besök.