logo
banner4a
Överjärna kyrka

Välkommen till Järna Hembygdsförening

Med denna hemsida vill vi presentera vår hembygd, Ytterjärna och Överjärna socknar, såsom vi känner den från hembygdsföreningens arkiv och aktiviteter. Det är vår förhoppning att vi med hemsidan skall nå ut till en bredare publik. Det är också vår avsikt att med hemsidan kunna bidra med fakta om Järna till våra skolor och deras elever.

Vi hoppas också att du som har kunskaper om vår hembygd, hör av dig så att vi tillsammans kan bygga ut hemsidan med spännade och läsvärd information.

Rättelse

I Järningen nr 2 2020 publicerade vi fel karta på mittuppslaget. Den visade kartan hör till texten på sidan 4. Rätt karta till mittuppslaget är: Hushållningssällskapets karta från 1906

Bygden kan i korthet beskrivas på följande sätt: I öster bildar Östersjökusten en naturlig avgränsning och i norr skiljs Järna från Tveta socken av en bergig och skogrik terräng, liksom av sankmark. I nordväst bildar sjöarna Vällingen och Yngern en barriär mot Turinge socken, i väster bildar sank skogsmark och bergiga områden en naturlig gräns mot Vårdinge socken. I söder gränsar Järna till Hölö socken, en gräns inte bara mellan socknar, utan också mellan Öknebo och Hölebo härader. Idag finns ingen naturlig avgränsning mellan dessa två socknar, då öppna och bördiga lerjordar möter varandra vid gränsen. Det är dock inte så länge sedan strandlinjen gick så långt in i landet att det också här i söder fanns en naturlig avgränsning.

Äldsta formen av ortsnamnet Järna är känd från 1100-talet, som Gaerna, Giärna(r), Giernum, vilka är variationer av betydelsen Garn - smal vik eller smalt sund - och syftar på den smala segelled som följer bygden längs dess östra gräns. Bygden delades under 1100-talet i moderförsamlingen Överjärna och annexförsamlingen Ytterjärna. Ytterjärna landskommun bildades 1862. Denna inkorporerades 1952 i Järna landskommun och sedan 1971 en del av Södertälje kommun. Socknen utgörs av odlingsbygd vid Järnafjärden och skogsbygd i norr. Till Ytterjärna socken hör också allmänningslotter i området längst i väster.

Protokoll från årsmötet 2020

Årsmötet 2020 genomfördes genom ett röstningsförfarande via post eller digitalt på hemsidan. Protokollet hittar du här!


Höstens gemensamma aktiviteter är inställda!

Styrelsen fokuserar i stället på att göra små skrifter som så småningom kommer att skickas ut till medlemmarna som en kompensation för inställd verksamhet.

Tills vi kan ses igen så finns det också mycket att göra på egen hand. Vi kan rekommendera en vandring i bygden. Hembygdsföreningen har bl.a. två vandringsguider som enkelt kan laddas ner. Klicka på någon av länkarna, så kommer du till respektive guide!

Morarundan

Lingarundan

Vi kan också rekommendera en vandring längs den nyöppnade Kustleden. Läs lite mer om Kustleden på kommunens hemsida.

Om du inte känner för en vandring, varför inte bläddra i gamla nummer av vår tidskrift Järningen. I arkivet hittar du samtliga nummer från 1986 t.o.m 2015!