logo
banner4a

Järningen

86-90

Nedan hittar du alla nummer av Järningen från årgångarna 1991-1995. För varje nummer ser du en kort innehållsförteckning. Du öppnar en kopia av det nummer du är intresserad av genom att klicka på numret.

1991:1

Ringar och rosor, efterlysning av ringsägner och gamla rossorter

Per Erik Wadholm

Slottenstorp

Hålvägar

1991:2

Unik gåva till Hembygdsföreningen, den första Järnadräkten

Uppsatser från elever i Ulldalsskolan

Kalkbruk, om kalkugnen vid Wreten

1991:3

Ytterjärna kyrkorgel

Kartomani, om ett 1600-talstryck

Den nya tiden, saneringen av Järnas äldre bebyggelse

Ortnamnsfunderingar

1992:1

Pilkrogsskåpet

Kvickrot

Ett par rader om ...

1992:2

Flora på Dåderö

Från Ytterjärna

1992:3

En trehundraårig värsting

Något om Vaskhus

En Ytterjärnabo yttrar sig

Torget

Fåglar från fönstret, om tomtskådning

Kallfors kvarn

1993:1

1993:2

Uppsatser från Ulldalsskoleelever

Bakom regnvåta rutor, getingfilosofi

Vad svensken bör veta om Järna

Bara några rader om ...

1993:3

Järnasmycke av Lingaristningen

Det tycker jag, ordföranden presenterar sig

Manormar man mött

Två bilder, Bresta skola och Lövsta handelsträdgård

Strindberg i Järna

Breven från hushållsskolan vid Norrbyvälle

Tillbaka till Norrbyvälle

Historia kring Ulvsundet

1994:1

Pulsatilla

1994:2

Skördetid

Torpkonferens

1994:3

Vad är ett torp?

Bara några rader om ...

Ådalsskolan och Älgpussen

Ur uppsatsböcker från 1930-talet

Vad ortnamnen berätta om Järnabygden

Framtidens Järna?

Centralskolan

Skolan mitt i byn?

1995:1

Bygdebok i efterlängtat nytryck

Fem generationer

Hans von Föhrden

En boks blivtillelse

1995:2

En borgbyggande borgare, Philip Wersén

Rumpan en fascinerande kroppsdel

Järnaljusstaken

1995:3

Nässlor

Tvenne beskrivningar från socknen

Vår landskapssten - granatådergnejs

Järna gruvor 1913

Lottakår och hemvärn 1945

Till Kersti

Läsa landskap