logo
banner4a

Järningen

86-90

Nedan hittar du alla nummer av Järningen från årgångarna 1996-2000. För varje nummer ser du en kort innehållsförteckning. Du öppnar en kopia av det nummer du är intresserad av genom att klicka på numret.

1996:1

Tornet ur tiden

2x5 generationer Karlsson

En full hand - våra nya skrifter

1996:2

Pärlängsberget

Rovdrift, kulturhistoria om rovor

1996:3

Linnéa

Tvenne småtryck

"Med erinran om våra kiosksamtal"

Ur kioskens tidiga historia

Från folkbildandets front

Sörmländska matminnen

Bionatt i Gryt

Fotograf Fredrik Åkerberg

Naturen som livsrum

100 år sedan Bruno Liljefors målade i Järnatrakten

1997:1

Unga hembygdsforskare - temanummer med elevuppsatser

1997:2

Västergök är bästergök!

Fornlämningar och strandförskjutning

1997:3

Att betrakta människor i arbete är ett stort nöje

Borgsö

Sjösänkning

Johan Fahlström

I sitt anletes svett - arbetsbilder från bygden

Mitt nya arbete

Elevuppsatser om Östblads, Smedjan, Billsta

Ett steg genom tiden

Bara några rader om ...

Läsvärt

1998:1

Läsvärt

1998:2

Gerstaberg

Bara några rader om ...

Bor i Enebacken - kantareller i bygden

Läsvärt

1998:3

Läsvärt

Järna för 135 år sedan

Mora - en liten historik

Handel och handlande i Järnabygden

Handelsträdgårdar i bygden

Säbylunds handel

För 100 år sedan

1999:1

Martin Larsson - världens äldsta Järnabo

Handel - nya uppgifter

Mor Huldas asklut

Mjölkblommor - snödroppar

1999:2

1999:3

Mellan människor, kommunikation

Kommunikation

Pilkrogs gästgiveri

Bland hemsidor

Brandalsunds krog

Kommunikationer i Ytterjärna

Vandring på Tavesta bytomt

I himmelens höjd, Werséns flygplanstillverkning

Minnesbilder, H o M Malmström

Droskbil

Sportklubben 75 år

För 100 år sedan

Vägar vid mitten av 1800-talet

Läsvärt

2000:1

Gnesta favorit

Bara några rader om ...

Läsvärt

2000:2

2000:3

Morabadet

Berättelsen om en källa

Telleby Norrkälla

Carlforss ¼-dels Mantal

Längst in i Moragarnet

En liten trevlig cykeltur

Arrende på Bredsäter 1854

Järnvägsbron över Moraån

Grönvik - en gammal bygd

Skarprättaren i Järna som var tvungen att se blod flyta

Tellebrosågen

Storfiske efter Moraån

Historik över Eneby

Öfwer Eneby

Lervarvskronologi

Utdrag ur Södertelge Tidning 1900

Nyetablerad Garning i Moraån, bäver