logo
banner4a

Järningen

86-90

Nedan hittar du alla nummer av Järningen från årgångarna 2001-2005. För varje nummer ser du en kort innehållsförteckning. Du öppnar en kopia av det nummer du är intresserad av genom att klicka på numret.

2001:1

Järnahyllan, bibliografi

Nytt Järnasmycke

Asp

Bensinmackskronologi

2001:2

2001:3

Krönika 1975-2001

Pressklipp från föreningens bildande 1976

Det ringde en dag i min telefon, B L Tegner

Järningen under 15 år

I Järnabygden för 100 år sedan

Bara ett par rader om ...

Sörmlandsfloran - nu är den här

2002:1

Räddningsfordon från fordom

Skolträdgårdsivraren Johan August Strandberg

Gåramålningar i Järnabygden

Blomstergåtor från Järna

2002:2

2002:3

Dåderön

Frälsegodsen i Sverige under stormaktstiden

Dåderöområdet

Engsholm med Borghaga

Ytterjärna socken, Stockholms län

Ryttmästare Isac Lorentsson Wessman

En upphävd dödsdom

Ängsholmens hönsgård

Bara några rader om ...

2003:1

Järnakusten

Läsvärt inför odlingssäsongen

Sörmlandsbygden

2003:2

2003:3

Guds hus och trädgård

Sockenkyrkorna

Ytterjärna kyrka före och efter 1897

Protokoll från visitation år 1764 i Över- och Ytterjärna

Orgelns i kyrkan öfwerensstämmande ljud

Den sittande madonnan i Överjärna kyrka

Det spegelvända fönstret

Jonas Rudbäck

Prästboställen i Överjärna

Telleby Norrkälla och Järna gamla prästgård

Ulldalskällan

Spår efter ryssarnas härjningar på Dåderön i Ytterjärna

Under knapphetens kalla stjärna

2004:1

Den odlade mångfalden

Ängsvårlöken i Järna

2004:2

2004:3

Järna för 100 år sedan

Brandväsendet

Ljungbacken, ett 70-årsminne

Kulturväxtinventering

Läsvärt

Storgatan

2005:1

Uti backarna de stå, blåsippor

Den nya brandstationen

Det gröna arvet

Min bondpion

2005:2

2005:3

Enen på Koppargärdet

Det medeltida ciboriet från Över-Järna kyrka

Kyrkoherdar inom Överjärna pastorat

En kvällsträff i Hjulåker

Jag vill berätta vad jag minns. I Hedström

Storgatan

Vattentornen

Fuktig sommar

Skogsklocka i bygden

Lingaskeppen

Bara några rader om ...

Besöksboksnoteringar

Identifieringshjälp